Sơ đồ tổ chức

  • Tổ chuyên môn 4, 5
  • Địa chỉ: Trường tiểu học Thuận Lộc
  • Email: nguyensihieuhl@gmail.com
  • Điện thoại: 0916479202
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Sĩ Hiếu
Vị trí: Tổ trưởng
Email: nguyensihieuhl@gmail.com
Điện thoại: 0916479202
2
Họ tên: Phạm Văn Nghị
Vị trí: Trưởng phòng
Email: pvnghi.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0988640791
3
Họ tên: Nguyễn Văn Thảo
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: nvthao.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0983892059
4
Họ tên: Đinh Thị Nga
Vị trí: Tổ phó
Email: dinhnga.74@Gmail.com
Điện thoại: 01666391740
5
Họ tên: Vũ Trường Sơn
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: vtson.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 01248242515
6
Họ tên: Hoàng Xuân Toàn
Vị trí: Giáo viên
Email: hoangtoan7899@gmail.com
Điện thoại: 0124846014
7
Họ tên: Nguyễn Thị Nga
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: ntnga.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0985791382
8
Họ tên: Lê Thị Hải
Vị trí: Giáo viên
Email: haihonghonglinh@gmail.com
Điện thoại: 01687801291
Văn bản mới nhất

Thông báo

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường

Thăm dò ý kiến

Trường tiểu học Thuận Lộc có quang cảnh có đẹp không

Đẹp
Chi tiết
Còn đơn giản
Chi tiết