Tin tức : (Trường MN Mai Trung 2)/Tin nhà trường

BÉ ĐƯỢC KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM

Ngày đăng : 13-03-2018

BÉ ĐƯỢC KHÁM TRẢI NGHIỆM 

Trường MN mai Trung số 2 đã không ngừng tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong ngày của bé, như tổ chức trải nghiệm làm quen với việc gói bánh trưng, tổ chức trải nghiệm cho trẻ khám phá khoa học chăm sóc góc thiên nhiên, tổ chức trải nghiệm tại góc thư viện của bé, bé trải nghiệm chăm sóc vườn rau một trong những nội dung mà nhà trường quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

 SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH.

BÉ TRẢI NGHIỆM CHĂM SÓC VƯỜN RAU

BÉ TRẢI NGHIỆM TẬP GÓI BÁNH TRƯNG

BÉ TRẢI NGHIỆM KHÁM PHÁ CHĂM SÓC CÂY 

GÓC THIÊN NHIÊN CỦA BÉ

 BÉ XEM  SÁCH TẠI GÓC THƯ VIỆN CỦA BÉ

Lâm Thị Thúy

Xem thêm...
Văn bản mới nhất

Thông báo

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường