Tin tức : (Trường MN Mai Trung 2)/Tin nhà trường

TỔ CHỨC CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng : 13-03-2018

TỔ CHỨC CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG.

 Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD &ĐT Hiệp Hòa vầ xây dựng môi trường GD LTLTT năm học 2017 - 2018, trường MN Mai Trung số 2 không ngừng  thực hiện tốt nhiệm vụ đã thường xuyên thay đổi và cải tạo môi trường giáo dục trong trường MN. Sáng ngày 13/03/2018 nhà trường đã tiền hành thực hiện xây dựng khu vui chơi với cát nước và khu vườn cổ tích cho trẻ, mặc dù nhà trường còn gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư về kinh phí, song với lòng quyết tâm và được sự thống nhất cao từ BCU-BGH nhà trường và tập thể CBGVNV đã không ngừng thực hiện tốt nhiệm vụ, để đưa nhà trường đi lên một cách toàn diện.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH.

ĐANG THI CÔNG ĐỂ SỚM CÓ MỘT KHU VUI CHƠI CHO TRẺ

Lâm Thị Thúy

Xem thêm...
Văn bản mới nhất

Thông báo

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường