Sơ đồ tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Địa chỉ: P Trung Lương - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh
  • Email: thcstrungluong@gmail.com
  • Điện thoại: 0393835202
TT Thông tin
1
Họ tên: ĐINH VĂN THÀNH
Vị trí:
Email: Dinhvanthanh@gmail.com
Điện thoại: 0956784567
2
Họ tên: Nguyễn Văn Hiến
Vị trí: HIỆU TRƯỞNG
Email: th.thdoanbai513@gmail.com
Điện thoại: 0916794513
3
Họ tên: Nguyễn Thị Dần
Vị trí: PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email: Dandoanbai1@gmail.com
Điện thoại: 0916761479
Văn bản mới nhất
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường

Thăm dò ý kiến

Bạn biết Website của Trường qua đâu?

Qua báo đài
Chi tiết
Qua bạn bè
Chi tiết
Qua Internet
Chi tiết
Khác
Chi tiết