Tin tức : (Trường MN Lương Phong 1)/Tin trường MN Lương phong 1

Tổ chức ngày "Chủ nhật xanh"

Ngày đăng : 14-02-2018

Thực hiện Công văn số 92/PGD&ĐT về việc thực hiện " Ngày chủ nhật xanh" tổ chức tổng vệ sinh trong và ngoài nhà trường, đường làng, ngõ xóm. Ngày 11/2/2018, Trường mầm non Lưng Phong số 1 tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tổng vệ sinh trong ngoài nhà trường, đường làng, ngõ xóm. Qua hoạt động này được 100 % đội ngũ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham ra nhiệt tình, qua đó nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, thường xuyên vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp, nhà trường và tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm ở địa bàn quanh trường và gom rác và xử lý rác thải;

Một số hình ảnh:

Nhà trường

Xem thêm...
Văn bản mới nhất
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường