Thư viện ảnh

Album : Trao quà tết Ất mùi 2015(25/02/2015)


Album : Hoạt động công đoàn(02/12/2014)


Album : ĐH CNBH(31/03/2015)


Album : Hội nghị sơ kết NQ 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ(20/04/2015)


Album : Lễ khai giảng năm học 2015-2016(21/10/2015)


Album : Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016(03/11/2015)


Album : Lễ kỷ niệm ngày 20/10(21/10/2015)