Tin tức : TIN NHÀ TRƯỜNG

Hội khoẻ phù đổng năm học 2014-2015

26/12/2014

Lễ chào cờ tại HKPĐ
Đốt đuốc truyền thống, thông qua các Quyết định
HS đồng diễn chào mừng hội khoẻ

Học sinh thi các môn điền kinh, thể thao

Đinh Hữu Tài

Xem thêm...