Tin tức : CHI BỘ

Thi bí thư chi bộ giỏi

Đ/c Đặng Thị Minh tham gia hội thi BTCB đạt giải nhì

Hội nghị chi bộ năm học 2014-2015

Chi bộ tổ chức hội nghị để thống nhất chỉ đạo mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2014-2015