Tin tức : KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

Trong năm học 2013-2014, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của phòng GD-ĐT Hồng Lĩnh, Đảng uỷ, HĐND, UBND phường, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, GV nên chất lượng dạy học của nhà trường THCS Đức Thuận đã được giữ vững và nâng cao.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2014-2015

Ban kiểm tra nội bộ Trường THCS Đức Thuận xây dựng kế hoạch kiểm tra năm học 2014 - 2015, gồm các nhiệm vụ cụ thể sau đây: