Tin tức : CÔNG ĐOÀN

Hội nghị CĐ giữa nhiệm kỳ và ngày 20/10

Công đoàn trường đã tổ chức thành công Hội nghị CĐ giữa nhiệm kỳ 2012-2017 và lễ kỷ niệm ngày 20/10

Công đoàn tổ chức tết trung Thu 2014

Tết trung thu 2014 Công đoàn tổ chức vui tết trung thu cho con em cán bộ giáo viên nhân viên trong trường. Năm 2014 có trên 30 cháu. Có 5 cháu đạt học sinh giỏi huyện, thị...

Lao động công đoàn

Công đoàn tích cực chăm sóc bồn hoa.

Quy chế đánh giá xếp loại GV

Năm học 2014-2015 Hội đồng thi đua đã thống nhất lập ra quy chế xếp loại GV để thúc đẩy phong trào thi đua.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân