Tin tức : ĐOÀN-ĐỘI

Thi Kéo co

Liên đội tổ chức các trò chơi dân gian

Nghe nói chuyện truyền thống 22-12

Chiều ngày 19-12-2014. Liên đội THCS Đức Thuận mời Hội cựu chiến binh Phường về nói chuyện truyền thống chào mừng 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm ngày QPTD. Về dự có đầy đủ CB-GV-NV và HS.

Tổ chức Đại hội liên đội năm học 2014-2015

Ngày 02/10/2014 Liên đội đã tổ chức thành công đại hội liên đội