Tin tức : CHỮ THẬP ĐỎ

Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ

Ngày 14/09/2014 Chi hội CTĐ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014-2015