Sơ đồ tổ chức

  • Địa chỉ: Trường THCS Bắc Hồng
  • Email: luong.phan3@gmail.com
  • Điện thoại: 01684269346
TT Thông tin
1
Họ tên: Phan Trí Huấn
Vị trí: 1
Email: phanhuan63@gmail.com
Điện thoại: 0983397789
2
Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Vị trí: 2
Email: thaohl72@gmail.com
Điện thoại: 0983090397
3
Họ tên: Nguyễn Xuân Kỳ
Vị trí: 3
Email: xuanky76@gmail.com
Điện thoại: 0988347143
4
Họ tên: Dương Thị Thành
Vị trí: 4
Email: nhan70@gmail.com
Điện thoại: 0986757728
5
Họ tên: Kiều Thị Phương
Vị trí: 5
Email: phuongtt@gmail.com
Điện thoại: 01276763124
6
Họ tên: Lê Thị Ngọc Lan
Vị trí: 6
Email: ngoclanhonglinh@gmail.com
Điện thoại: 0976254956
7
Họ tên: Đặng Thị Vân
Vị trí: 7
Email: dangvan2@gmail.com
Điện thoại: 01668690656

Thăm dò ý kiến

Bạn biết Website Trường qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác
Chi tiết