Tin tức : TIN TỪ BAN QUẢN TRỊ

LAO ĐỘNG LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng : 20-09-2015

Thực hiện kế hhoạch của phòng giáo dục và đào tạo, hưởng ứng ngày làm cho thế giới sạch hơn. Sáng nay, ngày 20/09/2015 giáo viên và học sinh trường THCS Bắc Hồng ra quân lao động làm vệ sinh cho toàn bộ khu vực trường, làm sạch hành lang đường Cao Thắng và đường 1B

Phan Thanh Lương

Xem thêm...

Danh mục tin