Tin tức : TIN TỪ BAN QUẢN TRỊ

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng : 18-09-2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Bắc Hồng, ngày 18 tháng 9 năm 2015 
 NGHỊ QUYẾT Hội nghị cán bộ công chức năm học 2015 - 2016
 Hôm nay, ngày 18/9/2014 trường THCS Bắc Hồng tiến hành tổ chức hội nghị CBCC năm học 2015 - 2016 Sau khi nghe đ/c Phan Trí Huấn - Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2014 - 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 Toàn thể cán bộ, công chức trong nhà trường đã tích cực tham gia thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trí tuệ đã nhất trí và đặc biệt ý kiến chỉ đạo của đ/c Lê Bá Thiềm Trưởng phòng giáo dục đào tạo và đ/c Nguyễn Trí Anh phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thống nhất. 
 QUYẾT NGHỊ:
 I. CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỤ THỂ 
1. Tư tưởng chính trị. - 100% cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành. 
2. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học: - Xây dựng nhà chức năng, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng xây dựng trường trọng điểm. - Mua mới, sữa chữa bàn ghế học sinh đúng qui chuẩn + mua 6 ti vi 51in. 
3. Hoạt động dạy học: - Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá → nâng cao trình độ chuyên môn. + Học sinh giỏi: - HSG quốc gia: 3 em. - HSG tỉnh: 30 em. - HSG Thị: 193 em. + Chất lượng 2 mặt giáo dục các khối lớp: Xếp loại Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Toàn trường Hạnh kiểm khá - tốt 99% 99% 99% 99% 99 % Học lực trung bình trở lên 100 % 100% 97,2 % 99,2 % 99,4 % + Chất lượng học sinh cuối cấp học: - Tốt nghiệp: 92 → 100%. - Vào PTTH: xếp thứ 5 toàn tỉnh + Công tác phổ cập giáo dục, hướng nghiệp: - Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, đạt tiêu chí phổ cập giáo dục trung học. - 100% học sinh lớp 9 được học hướng nghiệp theo 9 chủ đề, được định hướng nghề nghiệp, thi tuyển sinh vào THPT sau tốt nghiệp THCS. * Bồi dưỡng giáo viên: - Phấn đấu 100% giáo viên soạn bài thành thạo trên máy vi tính, 100% giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học, khai thác nguồn học liệu mở trên cổng thông tin điện tử của ngành, mạng Internet và vận dụng hợp lý vào soạn giảng. - 100% giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo mô hình trường học mới VN - 100% giáo viên thực hiện thao giảng 4 tiết/năm, dự giờ thăm lớp có hiệu quả. - Báo cáo 7 chuyên đề/tổ/năm. + Phấn đấu: - GV giỏi tỉnh 5 đ/c - GV giỏi thị (bảo lưu) 14 đ/c - GV giỏi trường 40 đ/c - SKKN: + Cấp thị: 17 đề tài. + Cấp tỉnh: 5 đề tài.( kể cả bảo lưu) - Sản phẩm sáng tạo KHKT dự thi: + Cấp thị: sản phẩm. + Cấp tỉnh: 2 sản phẩm + Cấp quốc gia: 01 sản phẩm. - Đánh giá, xếp loại GV, cán bộ theo chuẩn kỹ năng nghề nghiệp. + Loại xuất sắc: 16/ 55 . + Loại khá: 39/ 55. - Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục: + Tổ chức tốt các kỳ thi khảo sát chất lượng, thi học sinh giỏi. + Sắp xếp hệ thống minh chứng theo 5 tiêu chuẩn. - Công tác quản lý: + 100% các đ/c cán bộ quản lý tích cực tự học, tự bồi dưỡng - Công tác quản lý tài chính: + Thực hiện nghiêm túc các công văn. - Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học: + Số GV được kiểm tra định kỳ theo chuyên đề: Kỳ I: 50%; Kỳ II: 50%. + Tập trung kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin. + Số giáo viên được kiểm tra : 70% + Số giáo viên được kiểm tra toàn diện: 30%. + Kiểm tra hồ sơ và qui chế chuyên môn: 4 lần/năm. . - Công tác đoàn - đội - CTĐ, giáo dục thể chất - y tế học đường. + Đoàn đội: - Xây dựng chi đoàn vững mạnh được Thị đoàn tặng giấy khen.. * Danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân: + Tập thể: - Chi bộ: Đạt trong sạch vững mạnh. - Trường: Đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. - Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc. - Đội: VMXS Trung Ương Đoàn tặng bằng khen. - Chi hội CTĐ: TƯ hội tặng bằng khen - công tác vệ sinh khang trang trường lớp: Tốt - Hoạt động VN – TDTT: Tốt - Hoạt động y tế: Tốt + Tổ chuyên môn, cá nhân: - Tổ chuyên môn: 5 tổ đạt tổ lao động giỏi; - Cá nhân: UBND Tỉnh tặng bằng khen: 1 đ/c. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 8 đ/c. Lao động tiên tiến: 41 % Hội nghị cán bộ công chức năm học 2015- 2016 kết thúc trong không khí phấn khởi, tin tưởng vào tương lai phát triển của sự nghiệp giáo dục nhà trường. Toàn thể cán bộ công chức nhà trường quyết tâm biến Nghị quyết Hội nghị thành hiện thực và có hiệu lực kể từ ngày 18/9/2015, đã được thông qua hội nghị. 
Bắc Hồng, ngày 18 tháng 9 năm 2015 
 Hiệu trưởng: Phan Trí Huấn

Phan Thanh Lương

Xem thêm...

Danh mục tin