Tin tức : TIN TỪ BAN QUẢN TRỊ

HỘI NGHỊ CHI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng : 14-09-2016

Chiều nay ngày 14/9/2016 chi bộ trường THCS bắc Hồng tổ chức hội nghị chi bộ năm học 2016-2017 để bàn về kế hoạch giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Phan Thanh Lương

Xem thêm...

Danh mục tin