• Hiệu trưởng
  • Địa chỉ: Trường THBH
  • Email: hoanang122@gmail.com
  • Điện thoại: 0393835641
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Huy KÌnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: ng@gmail.com
Điện thoại: 099

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết

'Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con

'Hậu quả của lối làm ăn chụp giật, giả dối này ghê gớm lắm. Tôi sợ

Hàng nghìn sinh viên Hồng Kông nghỉ học để

Hàng nghìn sinh viên tại Hồng Kông hôm nay đã bắt đầu tẩy chay các lớp học
Xem thêm...