Monday, 13/07/2020 - 04:35|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HỒNG LĨNH - HÀ TĨNH
 • Kết quả HSG Tỉnh lớp 9 năm học 2019-2020
  | Phòng GD&ĐT Thị xã Hồng Lĩnh | 5 lượt tải | 2 file đính kèm
  Kết quả HSG Tỉnh lớp 9 năm học 2019-2020
 • Tuyển tập các đề thi HSG Toán 8 - Hồ Khắc Vũ (Sưu tầm)
  | Phòng GD&ĐT Thị xã Hồng Lĩnh | 186 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuyển tập đề thi chọn HSG Toán 8 - Hồ Khắc Vũ (Sưu tầm)
 • Phần mềm thi HSG lớp 9 ngày 25 tháng 10 năm 2019 (Môn Hóa học 9; Lịch sử 9; Địa lí 9;
  | Phòng GD&ĐT Thị xã Hồng Lĩnh | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm thi HSG Lớp 9 ngày 11 tháng 10 năm 2019 (Tiếng Anh 9; Vật lí 9; Sinh học 9
  | Phòng GD&ĐT Thị xã Hồng Lĩnh | 103 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm thi HSG lớp 9 ngày 26/9/2919
  | Phòng GD&ĐT Thị xã Hồng Lĩnh | 158 lượt tải | 1 file đính kèm
  Phần mềm thi HSG lớp 9