Sơ đồ tổ chức

  • Địa chỉ: Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
  • Email: honglinh@hatinh.edu.vn
  • Điện thoại: 0393.504.089
TT Thông tin
1
Họ tên: Lê Bá Thiềm
Vị trí: Trưởng phòng
Email: bathiem59@gmail.com
Điện thoại: 0393.504.089
2
Họ tên: Nguyễn Trí Anh
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: ngtrianhhatinh@gmail.com
Điện thoại: 0983.835.480
3
Họ tên: Nguyễn Trí Bằng
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: bangbinhht@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0932.426.858
Văn bản mới nhất