Trường Mầm Non Thuận Lộc

Thông báo: Lịch học BD HSG cấp Tỉnh năm học 2107-2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỒI DƯỠNG DỰ THI HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018

(Áp dụng từ ngày 9/12/2017 cho tất cả 8 môn)

     1.      Địa điểm: THCS Bắc Hồng.

2.      Lịch dạy như sau: 14h 00 các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần gồm các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Tiếng Anh, Sử; 14h 00 các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần môn Địa lí.

3.      Phân công Phòng học như sau:

TT

Môn

Thời gian dạy 14h các ngày thứ

Phòng dạy

Ghi chú

1

Toán

 

3,5,7

Tin học 1

 

2

3,5,7

Phòng BM Vật lí

Theo Lịch cũ

3

Hóa

3,5,7

Phòng BM Hóa học

Bắt đầu từ ngày 09/12

4

Sinh

3,5,7

Phòng BM Sinh học

Bắt đầu từ ngày 09/12

5

Văn

3,5,7

Phòng Tổ CM Văn

Theo Lịch cũ

6

Tiếng Anh

3,5,7

Phòng học lớp 9E

Theo Lịch cũ

7

Sử

3,5,7

Phòng BM Mỹ Thuật

Theo Lịch cũ

8

Địa lí

2,4,6

Phòng BM Mỹ Thuật

Bắt đầu từ ngày 11/12

 4. Chú ý:

-  Trên cơ sở lịch học đã quy định ở trên khi giáo viên dạy thay đổi lịch dạy thì phải báo về chuyên môn Phòng và được sự thống nhất của chuyên môn Phòng.

- Đề nghị trường THCS Bắc Hồng chuẩn bị các điều kiện như đảm bảo cho việc dạy học được tốt hơn và trực tiếp kiểm tra thời gian lên dạy bồi dưỡng của giáo viên./.

                                                                       

                                                                                                            CHUYÊN MÔN THCS

Tải tệp đính kèm

Thông báo khác