Thursday, 24/10/2019 - 07:31|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HỒNG LĨNH - HÀ TĨNH
 • Đặng Đình Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0904.916.667
  • Email:
   dinhthitccbhl@gmail.com
 • Lê Bá Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916.988.044
  • Email:
   hoang2011hl@gmail.com