Sunday, 21/07/2019 - 20:45|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HỒNG LĨNH - HÀ TĨNH
Văn bản liên quan

Đề nghị các trường Báo cáo về  cho  các ĐC Trưởng các Bộ phận ( theo mẫu gửi kèm)  trước ngày 10/9/2018

Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đề nghị các trường thực hiện các nội dung theo công văn và Báo cáo về Phòng GD-ĐT qua ĐC Nguyễn Tiến Chức trước ngày 12/9/2018., bản giấy  và bản mềm qua địa chỉ chucnguyentien@gmail.com

Ngày ban hành:
15/08/2018
Ngày hiệu lực:
15/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
07/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực