Wednesday, 20/02/2019 - 13:35|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HỒNG LĨNH - HÀ TĨNH
Văn bản liên quan
Danh mục thiết bị các bậc học đăng ký mua tập trung của Sở Tài chính( đến ngày 16/7/2017 đơn vị nào không đăng ký xem như không có nhu cầu mua sắm)
Ngày ban hành:
07/12/2017
Ngày hiệu lực:
07/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu phục vụ cho buổi làm việc của Thị uỷ với ngành Giáo dục
Ngày ban hành:
06/12/2017
Ngày hiệu lực:
06/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giấy mời Buổi làm việc Với Ngành Giáo dục
Ngày ban hành:
06/12/2017
Ngày hiệu lực:
06/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công đoàn hướng dẫn Đại hội công đoàn cơ sở và thi đua cuối năm
Ngày ban hành:
05/12/2017
Ngày hiệu lực:
05/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực