Monday, 10/12/2018 - 14:45|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HỒNG LĨNH - HÀ TĨNH
Văn bản liên quan
Tài liệu phục vụ cho buổi làm việc của Thị uỷ với ngành Giáo dục
Ngày ban hành:
06/12/2017
Ngày hiệu lực:
06/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giấy mời Buổi làm việc Với Ngành Giáo dục
Ngày ban hành:
06/12/2017
Ngày hiệu lực:
06/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công đoàn hướng dẫn Đại hội công đoàn cơ sở và thi đua cuối năm
Ngày ban hành:
05/12/2017
Ngày hiệu lực:
05/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức triển lãm lưu động bản đồ và tư liệu về chủ quyền Việt Nam
Ngày ban hành:
04/12/2017
Ngày hiệu lực:
04/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực