Friday, 10/04/2020 - 03:19|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HỒNG LĨNH - HÀ TĨNH

KH Chuyên đề " Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong CSGDMN" năm 2020

Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ em trong CSGDMN

Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn lựa chọn SGK Lớp 1 năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học

Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến " Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV hưởng ứng Lời kêu gọi " Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"

Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV Hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực