Sunday, 19/08/2018 - 07:39|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HỒNG LĨNH - HÀ TĨNH
Ngày ban hành:
30/07/2018
Ngày hiệu lực:
30/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế  hoach tháng 6,7

Ngày ban hành:
29/05/2018
Ngày hiệu lực:
29/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
LĐLĐ THỊ XÃ HỒNG LĨNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Số: 42 /BC - CĐGD Hồng Lĩnh, ngày 22 tháng 8 năm 2014
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 42/ KH- CĐGD Hồng Lĩnh, ngày 30 tháng 7 năm 2014
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 54 /BC-CĐGD Hồng Lĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2014
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
555555555555555555555555555555
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực