Tuesday, 02/06/2020 - 12:53|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HỒNG LĨNH - HÀ TĨNH
Văn bản liên quan

CV Hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV hưởng ứng Lời kêu gọi " Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"

Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến " Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực