Tuesday, 02/06/2020 - 10:39|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HỒNG LĨNH - HÀ TĨNH
Văn bản liên quan

V/v thực hiện chuyên môn GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v triển khai Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ

Ngày ban hành:
14/04/2020
Ngày hiệu lực:
14/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
14/04/2020
Ngày hiệu lực:
14/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực